Νικητές

Μηνιαία Κλήρωση Ιανουαρίου 2013 - Ρουμανία

Nicoleta Sima

Alin Mihaiuti

Borchescu Cristian Ioan

 

Mandu Ioan

Goia Laurian-Gabriel 

Mocanu Luiza

Γίνετε μέλος της Κοινότητας Daedalus Online - Αύγουστος 2012 Βουλγαρία

Антон Нисторов Петков - laptop

Γίνετε μέλος της Κοινότητας Daedalus Online - Αύγουστος 2012 Σερβία

Nikolas Nikolic - laptop

Nevena Radovanovic - voucher

Dragica Jeremic - voucher

Vladimir Berić  - voucher

Jasmina Stojanovic- voucher

Zoran Mitrovic - voucher

Svetlana Karakas Boskic - voucher

Vladimir Cvjeticanin - voucher

Radica Mirkovic - voucher

Gordana Vučenović - voucher

Nevena Nastic - voucher