Διαγωνισμοί

daedalus-online-100

Κανονισμοί...


Κανονισμοί ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ "Γίνετε μέλος της κοινότητας Daedalus Online και κερδίστε 100...
2020-07-06-09-39-39

Κανονισμοί...


Κανονισμοί ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΙΛΩΝ Άρθρο 1. Διοργανωτής καμπάνιας: Διοργανωτής...

Κανονισμοί ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ "Γίνετε μέλος της κοινότητας Daedalus Online και κερδίστε 100 €!"

Κανονισμοί ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ "Γίνετε μέλος της κοινότητας Daedalus Online και κερδίστε 100 €!"

Άρθρο 1. Διοργανωτής καμπάνιας:

Διοργνωτής καμπάνιας είναι η εταιρεία S.C. Daedalus New Media Research SRL με έδρα το Βουκουρέσστι, οδό Cal. Floreasca Nr 169, sectorul 2, Α.Φ.Μ: 25606569 καταχωρημένο στο Εμπορικό Μητρώο υπό J40 / 6306 / 27.05.2009, με IBAN RO36INGB0000999902012334, ανοιχτό στην Τράπεζα ING εκπροσωπείται από τον Laurentiu Serghie με τη θέση του Διαχειριστή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για όλους τους συμμετέχοντες. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους κανονισμούς.

Άρθρο 2. Διάρκεια και περιοχή της Καμπάνιας:

Η περίοδος αυτής της καμπάνιας θα είναι 1 Ιανουαρίου 2023 - 31 Δεκεμβρίου 2023. Αυτή πραγματοποιείται στην περιοχή της Ελλάδος.

Άρθρο 3. Δικαίωμα συμμετοχής:

Αυτή η καμπάνια είναι ανοιχτή για όλα τα άτομα με ελληνική ιθαγένεια, τα οποία είναι τουλάχιστον 18 ετών στην αρχή της, με έδρα στην Ελλάδα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο πάνελ Daedalus Online και πληρούν τους άλλους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι υπάλληλοι της Daedalus New Media Research, καθώς και άλλα άτομα που σχετίζονται άμεσα με αυτήν την καμπάνια, δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν την καμπάνια.

Άρθρο 4. Ο μηχανισμός ανάπτυξης:

Θέμα διαγωνισμού: Γίνετε μέλος της κοινότητας Daedalus Online και μπορείτε να κερδίσετε 100 ευρώ.

Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι χρήστες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να κάνει εγγραφή στο πανελ Daedalus Online

• Να είναι έλληνες υπήκοοι, με διαμονή στην Ελλάδα

• Να είναι τουλάχιστον 18 χρονών

• Να απαντήσουν σε τουλάχιστον μία πρόσκληση έρευνας που ελήφθη από την Daedalus Online κατά την περίοδο εξαγωγής.

Ο διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με την εσφαλμένη συμπλήρωση των πεδίων στη φόρμα δημιουργίας λογαριασμού, με αποτέλεσμα την αδυναμία αποστολής του συνδέσμου επικύρωσης στη διεύθυνση email ή μέσω τηλεφώνου του συμμετέχοντος σε περίπτωση που ορίζεται νικητής.

Θα επικοινωνίσουμε με τους νικητές μέσω email και τα ονόματά τους θα εμφανιστούν στον ιστότοπο μετά τη λήψη των βραβείων.

Άρθρο 5. Βραβεία καμπάνιας και απονομή τους

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ένα (1) έπαθλο αξίας 100 ευρώ θα απονέμεται κάθε τρεις μήνες.

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των βραβείων που προσφέρονται σε αυτήν την καμπάνια.

Άρθρο 6. Ορισμός νικητών

1. Ο ορισμός των νικητών γίνεται με κλήρωση ως εξής

• πρώτος νικητής θα εξαχθεί στις 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023- θα λάβει 100€

• δεύτερος νικητής θα εξαχθεί στις 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023- θα λάβει 100€

• τρίτος νικητής θα εξαχθεί στις 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023- θα λάβει 100€

• τέταρτος δεύτερος νικητής θα εξαχθεί στις 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024- θα λάβει 100€

2. Ο διοργανωτής έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει τον νικητή μέσω email την ημέρα της κλήρωσης, στη διεύθυνση email που δηλώθηκε τη στιγμή της εγγραφής στην κοινότητα.

3. Ο διοργανωτής θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τους νικητές μέσω email το πολύ 3 φορές.

4. Εάν ορισμένοι από αυτούς τους νικητές δεν έχουν διεκδικήσει το βραβείο τους (δεν απάντησαν στο email, απέρριψαν το έπαθλο ή δεν συμμορφώνονταν με τους όρους και τις προθεσμίες που επιβάλλει ο παρών κανονισμός κ.λπ.) εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ειδοποίηση που στάλθηκε, θεωρούνται άκυροι νικητές και θα χάσουν οποιοδήποτε δικαίωμα στο βραβείο που κέρδισε.

Άρθρο 7. Αντιδικίες

Σε περίπτωση πιθανών αντιδικιών μεταξύ του διοργανωτή και των συμμετεχόντων στην Εκστρατεία, θα διευθετηθούν φιλικά. Εάν δεν είναι δυνατή η φιλική επίλυση των διαφορών, τα εμπλεκόμενα μέρη θα υποβάλουν τη διαφορά για διευθέτηση στα αρμόδια ρουμανικά δικαστήρια.

Άρθρο 8. Κανονισμοί καμπάνιας

Οι κανονισμοί της καμπάνιας διατίθενται δωρεάν σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα στον ιστότοπο gr.daedalusonline.eu

Άρθρο 9. Τέλη και φόροι

Ο Διοργανωτής δεσμεύεται να αναλάβει τον οφειλόμενο φόρο για το εισόδημα που αποτελείται από τα έπαθλα που κέρδισαν οι νικητές ως αποτέλεσμα αυτής της καμπάνιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιονομικού Κώδικα, οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις φορολογικού χαρακτήρα ή οποιουδήποτε άλλου είδους, σύνδεση με αυτό, έχοντας την ευθύνη αποκλειστικά των νικητών.