Διαγωνισμοί

daedalus-online-100

Κανονισμοί...


Κανονισμοί ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ "Γίνετε μέλος της κοινότητας Daedalus Online και κερδίστε 100...
2023-04-03-08-28-55

Κανονισμοί...


Κανονισμοί ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΙΛΩΝ Άρθρο 1. Διοργανωτής καμπάνιας: Διοργανωτής...

Κανονισμοί ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΙΛΩΝ

Κανονισμοί ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΙΛΩΝ

Άρθρο 1. Διοργανωτής καμπάνιας:

Διοργανωτής της καμπάνιας είναι η εταιρεία S.C. Daedalus New Media Research SRL με έδρα το Βουκουρέστι, Cal. Floreasca Nr 169, τομέας 2, CUI: 2560656, Εγγεγραμμένος στο Εμπορικό Μητρώο υπό. J40 /6306/27.05.2009, λογαριασμός λογαριασμού RO36INGB0000999902012334, ανοιχτός στη Banca ING, Βουκουρέστι, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, εκπροσωπούμενη από τον Laurentiu Serghie με τη θέση του Διαχειριστή. Η καμπάνια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του κανονισμού, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για όλους τους συμμετέχοντες. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους κανονισμούς, αλλά όχι πριν ενημερώσει το κοινό εκ των προτέρων.

 

Άρθρο 2. Διάρκεια και περιοχή της εκστρατείας:

Η περίοδος καμπάνιας θα είναι 05.04.2023 - 14.05.2023. Η καμπάνια πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα.

 

Άρθρο 3. Δικαίωμα συμμετοχής:

Θέμα καμπάνιας: Προσκαλέστε 10 φίλους να συμμετάσχουν στην κοινότητα Daedalus Online!

Αυτή η καμπάνια είναι ανοιχτή σε όλα τα άτομα με ελληνική ιθαγένεια, τα οποία είναι τουλάχιστον 18 ετών στην αρχή της, με έδρα στην Ελλάδα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην κοινότητα Daedalus Online και πληρούν τους άλλους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι υπάλληλοι της Daedalus New Media Research, καθώς και άλλα άτομα που σχετίζονται άμεσα με αυτόν τον διαγωνισμό, δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό.

Άρθρο 4. Ο μηχανισμός ανάπτυξης

Θέμα καμπάνιας: Προσκαλέστε 10 φίλους να συμμετάσχουν στην κοινότητα Daedalus Online!

Για να συμμετάσχουν στην καμπάνια, οι χρήστες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να είναι εγγεγραμμένοι στην κοινότητα Daedalus Online.

• Να είναι Έλληνες πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα.

• Να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

• Για να συστήσετε έως και 10 φίλους να εγγραφούν στην κοινότητα Daedalus Online μέσω του συνδέσμου που λαμβάνεται μέσω e-mail

Ο διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με την εσφαλμένη ολοκλήρωση των πεδίων στο τη φόρμα δημιουργίας λογαριασμού, με συνέπεια την αδυναμία αποστολής του συνδέσμου επικύρωσης στη διεύθυνση e-mail ή τηλεφωνική επαφή του συμμετέχοντα.

Ένας συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει από έναν λογαριασμό κατά τη διάρκεια της καμπάνιας. Σε περίπτωση που Ο διοργανωτής θα αναγνωρίσει πολλούς λογαριασμούς ότι ανήκουν στον ίδιο συμμετέχοντα, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τόσο τους λογαριασμούς του όσο και τις συμμετοχές του.

Η προθεσμία συμμετοχής είναι 14.05.2023.

 

Άρθρο 5. Ανταμοιβές καμπάνιας και παραχώρησή τους

Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας "Προσκαλέστε 10 φίλους να εγγραφούν στην κοινότητα Daedalus Online!" θα δοθεί η ακόλουθη ανταμοιβή:

• 30 πόντοι για κάθε προτεινόμενο φίλο που θα εγγραφείι στην κοινότητα Daedalus Online και θα επιβεβαιώσει τον λογαριασμό του

Τα άτομα που προτείνουν θα μπορούν να λαμβάνουν πόντους μόνο εάν οι προτεινόμενοι φίλοι επιβεβαιώσουν τον λογαριασμό τους.

Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προτείνει μόνο έγκυρες και πραγματικές διευθύνσεις email. Εάν ο Διοργανωτής εντοπίσει πολλούς λογαριασμούς, λογαριασμούς που δεν είναι έγκυροι ή περιέχουν ανεπιθύμητο περιεχόμενο, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τόσο τους λογαριασμούς όσο και τη συμμετοχή του συμμετέχοντα που παραβιάζει αυτόν τον κανονισμό. Επίσης, οι πόντοι δεν θα ενημερωθούν στον λογαριασμό του ατόμου που παραβιάζει αυτόν τον κανόνα. Είναι απαραίτητο οι προτεινόμενες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μην υπάρχουν ήδη στη βάση δεδομένων μας, διότι σε αυτήν την περίπτωση, τα σημεία δεν μπορούν να ενημερωθούν καθώς είναι διπλότυπα. !Προσοχή! οι πόντοι θα απονεμηθούν μόνο για 10 φίλους που σέβεται τους κανόνες. Εάν ένας συμμετέχων προτείνει περισσότερους από 10 φίλους, οι πόντοι δεν θα ενημερωθούν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο (το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο 10 φίλοι).

 

Άρθρο 6 Ενημέρωση πόντων (επιβράβευση) - ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Οι πόντοι για αυτήν την καμπάνια θα χορηγηθούν μεταξύ 15.05.2023 - 19.05.2023.

 

Άρθρο 7. Διαφορές

Σε περίπτωση πιθανών διαφορών μεταξύ του διοργανωτή και των συμμετεχόντων στην Καμπάνια, θα διευθετηθούν φιλικά. Εάν δεν είναι δυνατή η φιλική επίλυση των διαφορών, τα εμπλεκόμενα μέρη θα υποβάλουν τη διένεξη για διευθέτηση στα αρμόδια ρουμανικά δικαστήρια.

 

Άρθρο 8. Κανονισμοί καμπάνιας

Οι κανονισμοί της καμπάνιας διατίθενται δωρεάν σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα στον ιστότοπο gr.daedalusonline.eu.

 

Άρθρο 9. Τέλη και φόροι

Ο Διοργανωτής δεσμεύεται να αναλάβει τον οφειλόμενο φόρο για το εισόδημα που αποτελείται από τα έπαθλα που κέρδισαν οι νικητές ως αποτέλεσμα αυτής της καμπάνιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιονομικού Κώδικα, οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις φορολογικού χαρακτήρα ή οποιουδήποτε άλλου είδους, σύνδεση με αυτό, έχοντας την ευθύνη αποκλειστικά των νικητών.