Αποστολή

  • Εκτύπωση

Η αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα διαφανές και αποτελεσματικό περιβάλλον επικοινωνίας για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς που συμμετέχουν στην κοινότητα Daedalus Online.